सेवा प्रवाहको प्रगति समिक्षा विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

यस सिस्ने गाउँपालिकाको कार्यालय रुकुमकोट रुकुम पूर्वमा यहि मिति २०७६।०१।२४ गतेका दिन आ. व. २०७५/०७६ को  २०७५ चैत्र मसान्त सम्म भएका सेवा प्रवाहको प्रगति समिक्षा विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सु-सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: