FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नीति तथा कार्यक्रम ०८१/०८२

८०/८१ 06/24/2024 - 21:28 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०८१।०८२ final (2).pdf

बार्षिक कार्यक्रम ०८१/०८२

८०/८१ 06/24/2024 - 21:21 PDF icon २०८१।८२ बजेट.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन,२०८०

८०/८१ 07/17/2023 - 14:09 PDF icon सिस्ने गा. पा. आर्थिक ऐन २०८०.pdf

बार्षिक कार्यक्रम ०८०/०८१

८०/८१ 06/25/2023 - 18:02 PDF icon क्षेत्रगत बजेट विनियोजन २०८०-८१ (3) (1).pdf

बजेट बक्तब्य ०८०/०८१

८०/८१ 06/25/2023 - 17:43 PDF icon बजेट बक्तब्य ०८०.०८१.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/25/2023 - 17:11 PDF icon निति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ final.pdf

बजेट बक्तब्य, २०७९

७८/७९ 06/24/2022 - 18:47 PDF icon बजेट बक्तब्य २०७९।८०.pdf

बिनियोजन ऐन, २०७९

७८/७९ 06/24/2022 - 18:42 PDF icon सिस्ने गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ final.pdf

आर्थिक ऐन, २०७९

७८/७९ 06/24/2022 - 18:42 PDF icon सिस्ने गा पा आर्थिक ऐन २०७९ .pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७९

७८/७९ 06/24/2022 - 18:35 PDF icon final निति तथा कार्यक्रम २०७९.pdf

Pages