सूचना तथा समाचार

जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी १ दिने शिविर सम्पन्न सम्बन्धमा।

जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी शिविर सञ्चालन आज मितिः २०७७।१०।११ गतेका दिन सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ७ र ८ का बृद्ध तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरि वडा नं.

लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धमा

सामुदायिक आधारभुत र माध्यमिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापक तथा लेखापालका लागि लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी १ दिने तालिम आज मितिः २०७७।१०।०८ गते समापन भएको छ ।

Pages