FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल अधिकार संरक्षण तथा संम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 14:22 PDF icon 75 बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविध1.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७८/७९ 07/19/2022 - 12:20 PDF icon 80 कार्यसञ्चालन निर्देशिका.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाका शहिद परिवारको सम्मानका लागि सेयर खरिद कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 12:17 PDF icon 79 शहिद परिवारको सम्मानका लागि सेयर खरिद कार्यविध1.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको सुशासन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 12:15 PDF icon 78 सु-शासन कार्यविधी २०७८.pdf
सुरक्षित खानेपानीयुक्त समूदाय कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 12:13 PDF icon 77 सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय कार्यविधि २०७८.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको खानेपानी गुणस्तर अनुगमन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 11:58 PDF icon 76 DWQM खानेपानी गुणस्तर .pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 11:57 PDF icon 73 सिस्ने गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्क्षी ऐन, २०७८.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको भूमी ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/10/2022 - 00:00 PDF icon 72 सिस्ने गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको बन व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/10/2022 - 00:00 PDF icon 74 वन व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf
नारी बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/19/2022 - 00:00 PDF icon 70 नारी बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages