FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/23/2020 - 14:03 PDF icon Korona Virus upachar kosh sanchalan.pdf
अति विपन्न, असंगठीत क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाइ उपलव्ध गराइने राहत सम्वन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/23/2020 - 13:32 PDF icon Rahat Bitaran Mapdanda.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 16:27 PDF icon सिस्ने गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ४.pdf
गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 16:20 PDF icon गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ २.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:04 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 08:38 PDF icon आर्थिक ऐन ०७५.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/15/2018 - 00:00 PDF icon सिस्ने गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ४.pdf
गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/15/2018 - 00:00 PDF icon गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ५.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/14/2018 - 00:00 PDF icon सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ३.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 03/13/2018 - 00:00 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ १.pdf