FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिस्ने गाउँपालिकाका शहिद परिवारको सम्मानका लागि सेयर खरिद कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 12:17 PDF icon 79 शहिद परिवारको सम्मानका लागि सेयर खरिद कार्यविध1.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको सुशासन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 12:15 PDF icon 78 सु-शासन कार्यविधी २०७८.pdf
सुरक्षित खानेपानीयुक्त समूदाय कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 12:13 PDF icon 77 सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय कार्यविधि २०७८.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको खानेपानी गुणस्तर अनुगमन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 11:58 PDF icon 76 DWQM खानेपानी गुणस्तर .pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 11:57 PDF icon 73 सिस्ने गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्क्षी ऐन, २०७८.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको भूमी ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/10/2022 - 00:00 PDF icon 72 सिस्ने गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको बन व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/10/2022 - 00:00 PDF icon 74 वन व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf
नारी बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/19/2022 - 00:00 PDF icon 70 नारी बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
निजी जग्गाको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा माटो आदि उत्खनन् संकलन तथा ढुवानी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/16/2022 - 00:00 PDF icon 69 निजी ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन् कार्विधी २०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 01/16/2022 - 00:00 PDF icon 71 खानेपानी सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी ऐन २०७८.pdf

Pages