FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन-२०७६ ७५/७६ 07/16/2019 - 08:40 PDF icon 36 सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ final.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली-२०७६ ७५/७६ 07/16/2019 - 08:40 PDF icon 39 सिस्ने गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७६.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन-२०७६ ७५/७६ 07/16/2019 - 08:40 PDF icon 38 सिस्ने गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७६ ७५/७६ 06/16/2019 - 00:00 PDF icon 37 सिस्ने गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७५/७६ 04/19/2019 - 08:40 PDF icon 34 सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको सार्वजानिक सुनुवाई सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 04/19/2019 - 08:40 PDF icon 35 सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०७६.pdf
33 सिस्ने गाउँपालिकाको कक्षा ८ परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/06/2019 - 08:40 PDF icon 33 सिस्ने गाउँपालिकाको कक्षा ८ परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७५.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 16:27 PDF icon सिस्ने गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ४.pdf
गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 16:20 PDF icon गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ २.pdf
सिस्ने गाउँपालिकामा कृषि तथा पशु व्यवसाय प्रबर्धनका लागी अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 12/28/2018 - 00:00 PDF icon 32 कृषि तथा पशु व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages