FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिस्ने गाउँपालिका मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/09/2021 - 00:00 PDF icon 68 सिस्ने गाउँपालिकाको मर्मत संभार कार्यविधि.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७८।७९ ७८/७९ 07/16/2021 - 00:00 PDF icon 67 सिस्ने गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ final.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८।७९ ७८/७९ 07/15/2021 - 00:00 PDF icon 66 सिस्ने गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७८ final.pdf
स्थानिय राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/13/2021 - 00:00 PDF icon 63 स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
सिस्ने गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ ७७/७८ 05/11/2021 - 00:00 PDF icon 64 सिस्ने गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 02/10/2021 - 00:00 PDF icon 62 बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/13/2021 - 00:00 PDF icon 61 अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको सुन्दर कमलदह संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/28/2020 - 00:00 PDF icon 60 कमल दह संरक्षण कार्यबिधि अन्तिम रुप.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/13/2020 - 00:00 PDF icon 59 सिस्ने गा पा एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको जलस्रोत नियमावली, २०७७ ७७/७८ 10/13/2020 - 00:00 PDF icon 57 जलस्रोत नियमावली.pdf

Pages