FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनुदान शिक्षक पदको लागि आवेदन फाराम ७६/७७ 10/16/2019 - 13:34 PDF icon Application form.pdf
सूचना !.........सूचना !!...........सूचना !!! ७५/७६ 04/09/2019 - 16:52 PDF icon Suchana suchana Suchana.pdf
१ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 04/01/2019 - 17:40 PDF icon १ स्थानिय राजपत्र प्रकाशन.pdf
२ स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 04/01/2019 - 17:37 PDF icon २ स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
३ घ वर्गको निर्माण तथा व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 04/01/2019 - 17:12 PDF icon 3 घ वर्गको निर्माण तथा व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
४ स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९) ७५/७६ 04/01/2019 - 17:04 PDF icon 4 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
५ यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चानल सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 04/01/2019 - 17:00 PDF icon 5 यान्त्रिक उपकरण.pdf
६ सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/01/2019 - 16:57 PDF icon ६ सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
७ विनियोजन ऐन ७५/७६ 04/01/2019 - 16:51 PDF icon ७ विनियोजन ऐन.pdf
८ न्यायिक समिति २०७५ ७५/७६ 04/01/2019 - 16:47 PDF icon ८ न्यायिक समिति २०७५.pdf

Pages