FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ. व. २०७९।८० का लागि सिस्ने गाउँ पालिका र रुकुम पूर्व जिल्लाको जिल्ला दररेट

७९/८० 07/18/2022 - 11:24 PDF icon जिल्ला दर रेट २०७९.pdf

Sanitary Pad सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

७८/७९ 06/16/2022 - 17:13 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र sanitary pad.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-०२

७९/८० 04/15/2022 - 13:51 PDF icon शिलबन्दी safe house.pdf

बोलपत्र स्विकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 02/03/2022 - 08:15 PDF icon आशयपत्र २०७८-१०-१८.pdf

बोलपत्र स्विकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना २०७८।१०।०८

७९/८० 01/24/2022 - 11:06 PDF icon Thantidanda आशयपत्र.pdf

बोलपत्र स्विकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना २०७८।०९।२७

७९/८० 01/12/2022 - 21:35 PDF icon आशयपत्र 2078-09-27.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना २०७८।०९।१९

७९/८० 01/03/2022 - 18:26 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र २०७८।०९।१९.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७८।०८।२८

७९/८० 12/16/2021 - 10:27 PDF icon neta sahid park 2078-08-28.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७८।०८।२६

७९/८० 12/13/2021 - 13:06 PDF icon Invitation for bids 2078-08026.pdf

Invitation for sealed quotation २०७८।०८।२१

७९/८० 12/08/2021 - 15:47 PDF icon sealed quotation.pdf

Pages