FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुधारिएको चुलो खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

७७/७८ 05/04/2021 - 11:52

बोलपत्र स्विकृतीको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 05/03/2021 - 14:31

जिल्ला दररेट आर्थिक वर्ष २०७७।०७८

७७/७८ 04/23/2021 - 09:07 PDF icon Rukum East District Rate-2077-078(2).pdf

Invitation of Bids for Construction of Neta Sahid Smirit Park

७७/७८ 04/01/2021 - 00:00

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/18/2021 - 20:19 PDF icon Shilbandi Darbhau Patra Village Profile.pdf

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/23/2021 - 21:07 PDF icon आशयपत्र.pdf

गाउँपालिका डिजिटल पार्श्वचित्र (Village Profile) तयारिका लागि प्रस्तावपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 02/21/2021 - 19:09 PDF icon Second village profile.pdf

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा।

७७/७८ 02/09/2021 - 17:06 PDF icon Thekka samjhauta Yeti.pdf

RFQ- गाउँपालिका डिजिटल पार्श्वचित्र (Village Profile)

७७/७८ 02/04/2021 - 12:59 PDF icon Dynamic LG Profile - TOR - Sisne RM (4).pdf

गाउँपालिका डिजिटल पार्श्वचित्र (Digital Village Profile) तयारिका लागि प्रस्तावपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनागाउँपालिका डिजिटल पार्श्वचित्र (Village Profile) तयारिका लागि प्रस्तावपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 02/04/2021 - 11:30 PDF icon Village Poifile news.pdf

Pages