FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ ब ०८०/०८१ को लागि ढुंगा , गिट्टी , बालुवा लगाएतका नदिजन्य पदार्थको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि दोश्रो पटक बोलपत्र आह्वानको सुचना |

८०/८१ 09/19/2023 - 15:55

आ.ब. ०८०/०८१ का लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगाएतका नदिजन्य पदार्थको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना |

८०/८१ 08/21/2023 - 12:32

आ.ब. ०८०/०८१ का लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगाएतका नदिजन्य पदार्थको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना |

८०/८१ 08/21/2023 - 12:32

Invitation for bids

७९/८० 05/24/2023 - 10:40

Invitation for Sealed Quotation

७९/८० 05/14/2023 - 13:19

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 05/08/2023 - 10:32

पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 03/04/2023 - 21:51

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 02/27/2023 - 21:35

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 02/27/2023 - 21:33

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 02/22/2023 - 13:45 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र सृजना मेडिको 2079-11-10.pdf

Pages