FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/10/2020 - 18:56 PDF icon Shilbandi Dar Bhau Patra swikritiko aashaya Sanitary Pad.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/07/2020 - 17:15 PDF icon Swikrit Sudhariyeko chulo.pdf

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारे ।

७६/७७ 05/28/2020 - 18:37 PDF icon Balarupi1.pdf

बर्षे फलफुल बिरुवा माग सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 05/24/2020 - 12:11 PDF icon Phalphul Biruwa.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 05/20/2020 - 14:00 PDF icon Solar tatha sanitary pad.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 05/20/2020 - 13:53 PDF icon Solar tatha sanitary pad.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/18/2020 - 18:27 PDF icon Bolpatra swikrit Guest House Building.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 04/21/2020 - 17:29 PDF icon Shilbandi Darbhau.pdf

बोलपत्र दाखिला म्याद थप गरिएको सूचना

७६/७७ 04/12/2020 - 12:32 PDF icon Bolpatra myaad thap.pdf

औषधिजन्य मालसामान तथा उपकरण खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 04/08/2020 - 13:52 PDF icon औषधिजन्य मालसामान.pdf

Pages