FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ. व. २०७९।८० का लागि सिस्ने गाउँ पालिका र रुकुम पूर्व जिल्लाको जिल्ला दररेट

७९/८० 07/18/2022 - 11:24 PDF icon जिल्ला दर रेट २०७९.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना

७८/७९ 07/06/2022 - 12:49 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७८

७८/७९ 06/26/2022 - 16:30 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिकसमावेशिकरण रणनीति, २०७८.pdf

बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७९।८०

७९/८० 06/24/2022 - 19:13 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७९।८० website.pdf

सिस्ने गाउँपलािकाको दोस्रो चौमासिकको खर्च प्रतिवेदन २०७८ मंसिर १ देखि फाल्गुण ३० गते सम्म

७९/८० 05/05/2022 - 11:54 PDF icon दोस्रो चौमासिकको खर्च प्रतिवेदन २०७८ मंसिर १ देखि फाल्गुण ३० सम्म.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको प्रथम चौमासिकको खर्च प्रतिवेदन २०७८ श्रावण देखि भाद्र सम्म

७९/८० 05/05/2022 - 11:52 PDF icon प्रथम चौमासिक खर्च प्रतिवेदन 2078-04-01 देखि 2078-04-30.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको आवधिक योजना २०७८

७८/७९ 01/08/2022 - 00:00 PDF icon Sisne Periodic Plan 2078 Final1 (2).pdf

रातो किताब २०७८।०७९

७९/८० 08/28/2021 - 10:07 PDF icon रातो किताब २०७८।०७९ Final.pdf

खर्च प्रतिवेदन २०७६।०७७

७६/७७ 04/02/2021 - 11:22 PDF icon खर्च प्रतिवेदन २०७६।०७७.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम

७६/७७ 08/19/2019 - 12:43 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम २०७६।०७७.pdf

Pages