FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

छंंठौ कार्यपालिकाको बैठक २०७९-०३-२७

७८/७९ 07/11/2022 - 00:00 PDF icon छैंठौं कार्यपालिका बैठक 2079-03-27.pdf

पाँचौ कार्यपालिकाको बैठक

७८/७९ 06/24/2022 - 13:51 PDF icon पाँचौ कार्यपालिकाको बैठक2079-03-10.pdf

चौथो कार्यपालिकाको बैठक २७९-०३-०८

७८/७९ 06/22/2022 - 13:44 PDF icon चौथो कार्यपालिकाको बैठक 2079-03-08.pdf

तेस्रो कार्यपालिकाको बैठक २०७९-०३-०७

७८/७९ 06/21/2022 - 00:00 PDF icon कार्यपालिका तेस्रो बैठक 2079-03-07.pdf

नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्धारा दोस्रो कार्यपालिकाको बैठक २०७८।०२।१२

७८/७९ 05/27/2022 - 10:30 PDF icon Second cabinet meeting 2078-02-12.pdf

नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्धारा प्रथम कार्यपालिकाको बैठक २०७८।०२।०५

७८/७९ 05/27/2022 - 10:28 PDF icon First cabinet meeting 2078-02-05.pdf

सिस्ने कार्यपालिकाको ६० ‌औं बैठकको निर्णय २०७७ चैत्र २० गते

७७/७८ 04/06/2021 - 20:09