FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८१ बैशाख १३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 05/05/2024 - 13:27

२०८१ बैशाख २ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 05/05/2024 - 13:25

२०८१ बैशाख २ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 05/05/2024 - 13:25

२०८० चैत्र १२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 05/05/2024 - 13:24

२०८० फाल्गुन २१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 04/24/2024 - 15:29 PDF icon phalgun 21.pdf

२०८० भाद्र ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 04/24/2024 - 15:25 PDF icon bhadra 31.pdf

२०८० श्रावण ३२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 04/24/2024 - 15:24 PDF icon shrawan 32.pdf

२०८० माघ २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 04/21/2024 - 12:48 PDF icon CamScanner 04-21-2024 12.36 (1)_removed.pdf

२०८० पौष २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 04/21/2024 - 12:47 PDF icon CamScanner 04-21-2024 12.23 (1)_removed.pdf

२०८० पौष १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 04/21/2024 - 12:46 PDF icon CamScanner 04-21-2024 12.22 (1)_removed.pdf

Pages