FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तेस्रो त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहीहरुको विवरण २०७८।७९ ७८।७९ Sunday, April 10, 2022 - 00:00 Office spreadsheet icon तेस्रो त्रैमासिक सबै वडा २०७८।७९.xls
दोस्रो त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहीहरुको विवरण २०७८।७९ ७८।७९ Thursday, December 30, 2021 - 00:00 Office spreadsheet icon दोस्रो त्रैमासिक सबै वडा २०७८।७९.xls
प्रथम त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहीकहरुको विवरण २०७८।७९ ७८।७९ Thursday, September 30, 2021 - 00:00 Office spreadsheet icon प्रथम त्रैमासिक सबै वडा २०७८।७९.xls
तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहीहरुको विवरण २०७७।७८ ७७/७८ Sunday, April 11, 2021 - 00:00 Office spreadsheet icon तेस्रो चौमासिक सबै वडा २०७७।७८.xls
दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहीहरुको विवरण २०७७।७८ ७७/७८ Wednesday, February 17, 2021 - 00:00 Office spreadsheet icon दोसो चौमासिक सबै वडा २०७७।७८.xls
प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण २०७७।७८ ७७/७८ Wednesday, October 28, 2020 - 16:24 Office spreadsheet icon प्रथम चौमासिक सबै वडा २०७७।७८.xls
Ward-8 प्रथम चौमासिक ७५/७६ Tuesday, December 4, 2018 - 13:33 PDF icon W-8.pdf
Ward-7 प्रथम चौमासिक ७५/७६ Tuesday, December 4, 2018 - 13:19 PDF icon W-7.pdf
Ward-6 प्रथम चौमासिक ७५/७६ Tuesday, December 4, 2018 - 13:03 PDF icon W-6.xls_.pdf
Ward-5 प्रथम चौमासिक ७५/७६ Tuesday, December 4, 2018 - 12:53 PDF icon W-5.pdf

Pages