FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्विकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 10/19/2021 - 12:17 PDF icon 5-bed hospital.pdf

आ. व. २०७८।७९ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदिजन्य पदार्थको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना।

७९/८० 09/05/2021 - 13:44 PDF icon बोलपत्र आह्वान.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 06/07/2021 - 14:10 PDF icon सुधारिएको चुलो स्विकृती आसयपत्र.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 06/01/2021 - 12:54 PDF icon Hospital.pdf

सुधारिएको चुलो खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना।

७७/७८ 05/20/2021 - 17:01 PDF icon दोस्रो सुधारिएको चुलो.pdf

बोलपत्र स्विकृतीको आशयपत्र सम्बन्धी दाेस्रो पटक प्रकाशित सूचना।

७७/७८ 05/14/2021 - 18:19 PDF icon बोलपत्र स्वीकृती नेटा सहिद स्मृती पार्क.jpg_.pdf

सुधारिएको चुलो खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

७७/७८ 05/04/2021 - 11:52

बोलपत्र स्विकृतीको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 05/03/2021 - 14:31

जिल्ला दररेट आर्थिक वर्ष २०७७।०७८

७७/७८ 04/23/2021 - 09:07 PDF icon Rukum East District Rate-2077-078(2).pdf

Invitation of Bids for Construction of Neta Sahid Smirit Park

७७/७८ 04/01/2021 - 00:00

Pages