FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिस्ने गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्राविधिक वातावरणिय परिक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/14/2020 - 00:00 PDF icon 58 संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 00:00 PDF icon 54 लैंगिक हिंसा निवाारण कोष सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको युवा विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 00:00 PDF icon 55. युवा विकासकेन्द्र सञ्चालनकार्यवधि २०७७.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको टोल विकास कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 00:00 PDF icon 56 टोल विकास संस्था नमुना कानुन.pdf
छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 08/03/2020 - 00:00 PDF icon 53 छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/26/2020 - 00:00 PDF icon 52 सिस्ने गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ final.pdf
नदिजन्य पदार्थको उपभोग तथा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/13/2020 - 08:40 PDF icon 48 नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
४९ नदिजन्य पदार्थको उपभोग तथा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/09/2020 - 00:00 PDF icon 49 नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको खानी र खनिज पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/09/2020 - 00:00 PDF icon 50 खानी तथा खनिज.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७६/७७ 07/09/2020 - 00:00 PDF icon 51 सिस्ने गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७७ final.pdf

Pages