FAQs Complain Problems

कमल दह, रुकुमकोट रुकुम (पूर्व)

Read More

गुप्त दह

Read More

स्वागत छ सिस्ने गाउँपालिकामा !

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिका र संविधान बमोजिमका जिल्लासभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल नभएसम्म तत् तत् स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३ फागुन ९ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना कायम भएको मिति (२०७३/११/२७) देखि लागु हुनेगरी २०७३/११/२४ मा जारी भएको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३’ बमोजिम स्थापित देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये एक हो सिस्ने गाउँपालिका।रुकुम जिल्लाका साविकक

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone Number:
९८६३९३५१४२
उपाध्यक्ष
Phone Number:
९८५७८२४४२४

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
sisnermun@gmail.com
अधिकृत छैठौं
सूचना अधिकारी
Email:
info@sisnemun.gov.np